Zmeňme spolu pohľad na priestorové dáta

Sme špecialisti na letecké práce s UAV, priestorové dáta, geografické informačné systémy a geodéziu. Chcete vedieť viac?

Primárny produkt v podobe online webovej mapovej aplikácie s množstvom pokročilých GIS nástrojov a funkcionalít, pre správu územia, objektov a tvorbu mapových vrstiev.

Špecializovaný moderný produkt pre náročných užívateľov GIS. Prostredie mapy je doplnené o merateľné dáta zo skenovania a fotogrametrie pre efektívnu správu a digitalizáciu.


Objavte silné
stránky našich dát.

Poskytujeme kvalitné výstupy vytvorené profesionálnymi v oblasti geoinformatiky, geodézie a spracovania 3D dát.

Mapovanie, fotogrametria, skenovanie a meranie pomocou geodetických prístrojov je základom pre dobré výstupy.

Ortofotosnímka

Ortofotomapa vo vysokom rozlíšení v súradnicovom systéme S-JTSK vytvorená podľa platných predpisov a štandardov.

Multispektrálna snímka

Indexonavá mapa vo vysokom rozlíšení pre analytické účely, termálna snímka a NDVI dáta pre vyhodnotenie stavu vegetácie a iné úlohy.

Mračno bodov

Husté bodové pole obsahujúce súradnice, výšky a RGB dáta v presnosti na mm vytvorené letecký a pozemným skenovaním.

GIS analýzy a štúdie

Pokročilé analytické činnosti a produkty v oblasti geografických informačných systémov.

Satelitné snímky

Dáta dodávame na základe dlhodobých partnerstiev so hlavnými komerčnými satelitnými operátormi.

Meranie a dokumenty

Geodetické meranie pomocou GPS a totálnej stanice, polohopis, geometrické plány a poradenstvo pre všetky typy zadaní.

Eshop

GS-260X

Pokročilý nástroj LiDAR pre skutočných profesionálov. Vhodný na meranie krátkeho ale aj dlhšieho dosahu až z výšky 300m.

GS-100C+

Základné riešenie LiDAR na meranie krátkeho dosahu. Vďaka nízkej cene je veľmi ekonomický a poskytuje mračno bodov.

GS-100G

Ručný skenovací LiDAR systém vyvinutý pre rýchle a efektívne SLAM skenovanie.

BL100 Pro

Nové, inovatívne a cenovo dostupné riešenie pre ešte lepší zber 3D fotogrametrických dát, ktoré zabezpečuje 5 kamier v jednom tele.

Letecké inšpekcie a monitoring

Vizuálne dáta vo vysokom rozlíšení a termálne snímky pre zistenie stavu objektov a technológie, prenosovej sústavy, veľkoplošných striech a vysielačov.

Prehrať video

Prečo sa rozhodnúť pre SKYMOVE

  • Bezpečnosť na prvom mieste
  • Osobný prístup
  • Kvalitné výstupy
  • Poskytujeme reporty odpracovaného času
  • Riešime kompletné projekty
  • Široké spektrum znalostí, skúseností a technológie
  • Pomáhame riešiť problémy

SKYMOVE s.r.o. je geoinformatická spoločnosť zameraná na výkon svojej činnosti na Slovensku, ale aj v Európe. Našim zameraním je tvorba vysoko presnej dátovej základne pre široké spektrum klientov v oblasti GIS systémov, mapovania, skenovania, pasportizácie, geodézie, analýzy dát, tvorby systémov pre správu dát a majetkoprávne témy.

Náš tím je zostavený z profesionálov vo svojom odbore, ktorí svojou prácou žijú. Pripravujeme podklady, analyzujeme územie z hľadiska majetkoprávnych vzťahov, environmentálnych dopadov, možného developmentu.

Dodávame vysokokvalitné výstupy v podobe ortofotomáp, geometrických plánov, projektov a 3D modelov, termálnych analýz, multispektrálnych dát, batymetrie, geofyziky a vyhodnocovanie vizuálnych inšpekcií.

Ozvite sa nám.
Radi pomôžeme.

Kancelária

Myjavská 2/A
811 03 Bratislava
+421 950 354 667
info@skymove.sk