ŠPECIALISTI NA LETECKÉ PRÁCE S UAV, GEODÉZIU A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Skymove - profesionálne letecké práce

Poskytujeme služby v oblasti zberu a spracovania geodát zo snímkovania a skeningu. Tvoríme informačné systémy so zameraním na priestorové údaje. Realizujeme analýzy a vyhodnocovanie dát. Tvoríme podklady pre film, video a 3D vizualizácie. Zabezpečujeme kompletnú produkciu pre marketing a prezentáciu.

Geodetické práce

Poskytujeme zákazníkom komplexné služby týkajúce sa nehnuteľností, geodetických terénnych prác, stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia, ohlásenia drobných stavieb, zmeny druhu pozemku.

Geografické informačné systémy

Zameriavame sa na vývoj aplikácií a metód pre definovanú problematiku v geodézií. Špecializujeme sa na objektové zobrazenie v 2D a 3D.

Letecké práce s UAV

Na mapovanie a modelovanie využívame bezpilotnú leteckú techniku a kvalitné fotoaparáty pre pozemné skenery.

Produkčné práce

Tvoríme letecké zábery a videá na mieru podľa zadania. Filmovanie pre produkčné agentúry, stavebné projekty, dokumenty a spoločenské akcie je súčasťou našich služieb.

Showreel

Predstavujeme vám spojenie kvalitnej UAV techniky, skúseností a kreatívy vo forme videa alebo fotky zo vzduchu. Pozrite si našu aktuálnu tvorbu v podobe showreel videa.

,,Láska bez úcty nemôže dôjsť ďaleko, ani vzlietnuť vysoko. Je to jednokrídly anjel.“ (Alexandre Dumas)

My lietame s láskou aj úctou.

Pracovali sme na projektoch pre

Takenaka Slovakia využíva letecké zábery z dronov od SKYMOVE
Logo občianskeho združenia Dobré miesto
Cukru production ma letecke zabery z dronu od spolocnosti SKYMOVE