ŠPECIALISTI NA LETECKÉ PRÁCE S UAV, GEODÉZIU A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

SKYMOVE

Sme špecialisti na letecké práce s UAV, geodéziu a GIS systémy. Poskytujeme služby v oblasti zberu a spracovania geodát zo snímkovania a skeningu. Tvoríme informačné systémy so zameraním na priestorové údaje. Realizujeme analýzy a vyhodnocovanie dát. Tvoríme podklady pre film, video a 3D vizualizácie. Zabezpečujeme kompletnú produkciu pre marketing a prezentáciu. Garanciou kvalitných procesov a výstupov z nich je náš vyvážený a zohraný tím.

IkonaUAV

LETECKÉ MAPOVANIE

Pre plošné mapovanie územia, tvorbu ortofotosnímky v súlade s legislatívou a zber dát pre 3D model využívame bezpilotnú leteckú techniku, drony, kvalitné kamery a pozemné skenery.

IkonaGeodezia

GEODÉZIA

Poskytujeme komplexné služby týkajúce sa nehnuteľností, geodetických terénnych prác, stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia, ohlásenia drobných stavieb, zmeny druhu pozemku.

gpsWhite

GIS SYSTÉMY

Sme zameraní na vývoj a programovanie online aplikácií a tvorbu metód pre definovanú problematiku v geodézii. Špecializujeme sa na zber údajov a pokročilé analýzy priestorových a katastrálnych dát.

IkonaLidar

LIDAR

Priestorové skenovanie územia Lidarom, tvorba presného pointcloudu pre ďalšie spracovanie, merania a výpočty, terénne modely a zobrazenia, presný polohopis a výškopis.

Napísali o nás

Prečo sa rozhodnúť pre SKYMOVE

Sme geoinformatická spoločnosť zameraná na výkon svojej činnosti na Slovensku a v Čechách. Sme špecialisti na letecké práce. Zameraním je tvorba vysoko presnej dátovej základne pre široké spektrum klientov v oblasti geodézie, mapovania, pasportizácie, analýzy dát, tvorby systémov pre správu dát, majetkoprávne témy a produkciu podkladov pre film, video a online priestor. Naša spoločnosť disponuje všetkými potrebnými povoleniami na výkon svojej činnosti v oblasti geodézie, leteckého mapovania a GIS IT sektora.

Náš tím je zostavený z profesionálov vo svojom odbore, ktorí svojou prácou žijú. Geoinformatika a geoveda je pre nás kľúčová oblasť. Pripravujeme podklady, analyzujeme územie z hľadiska majetkoprávnych vzťahov, environmentálnych dopadov, možného developmentu. Dodávame vysokokvalitné výstupy v podobe ortofotomáp, geometrických plánov, 3D modelov a hlavne databáz, kde sa tieto údaje vyhodnocujú.

Prečo sa teda rozhodnúť pre SKYMOVE?

  • Osobný prístup
  • Bezpečnosť dát na prvom mieste
  • Kvalitná dokumentácia
  • Rýchla odpoveď na dopyt bez čakania, telefonátov a stretnutí
  • Široké spektrum znalostí, skúseností a technológie
  • Práca s nami je zábavou
  • Sme zameraní na kvalitu
  • Pomáhame riešiť problémy
  • Poskytujeme reporty odpracovaného času na projektoch
  • Garantujeme spokojnosť