Ochrana osobných údajov

Pre zabezpečenie ochrany dát a údajov, s ktorými pracujeme, sme upravili procesy podľa nariadenia GDPR platného od 25. 5. 2018. Naše interné procesy, externá komunikácia a spracovanie dát zabezpečujú ochranu vašich osobných údajov, ktoré nám v rámci legálnych administratívnych procesov poskytujete. Údaje, ktoré potrebujeme a pracujeme s nimi, podliehajú regulácii, o ktorej sa viac dočítate na bpis.sk.

Zásady používania súborov cookie

Náš web ukladá do vášho zariadenia súbory cookie. Cookies používame na to, aby sme si pamätali vaše nastavenia a získali pár informácii o tom, akým spôsobom používate náš web. Niektoré cookies potrebujeme na správne fungovanie nášho webu. Na stránke Nastavenia cookies môžete zmeniť, ktoré cookies sa budú ukladať do vášho zariadenia.

Štatistiky

https://stats.wp.com/
https://pixel.wp.com/

Google Maps

https://maps.googleapis.com/
https://maps.google.com/
https://maps.gstatic.com/
https://www.google.com/

Vimeo

https://*.vimeo.com