Digitálna jednotka 2023

Digitálna koalícia

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je iniciatíva s národnou pôsobnosťou založená na podnet Európskej komisie v rámci politiky Digital Skills and Jobs Coalition. Jej poslaním je zlepšovanie digitálnych zručností na Slovensku.

Sme digitálna jednotka roka 2023

Zimný podvečer, 30. novembra 2023 sme sa zúčastnili na slávnostnej výročnej konferencii Digitálnej koalície. Sme veľmi vďační, že nám Digitálna koalícia na podujatí udelila ocenenie „Digitálna jednotka 2023“ za nespochybniteľný prínos k digitálnej transformácii Slovenska. Cenu za SKYMOVE prevzal náš expert na kataster a súdny znalec, Ondrej Kozlovský.

Projekty, ktoré sme v rámci roku 2023 realizovali boli výzvou a zároveň dobrou školou pre zdokonalovanie sa v naše profesii.