Bezpečnosť dronov je dôležitá!

Bezpečnosť dronov vo vzdušnom priestore je kľúčovým faktorom v ich úspešnom a bezproblémovom využití. Táto otázka sa týka nielen bezpečnosti samotného drona, ale aj ochrany ľudí, majetku a ostatnej letovej prevádzky. V tejto súvislosti je dôležité zohľadniť rôzne aspekty, vrátane prevádzky v meste a mimo mesta, špecifických modelov dronov a ich váhových kategórií.

Drony spoločnosti SKYMOVE s.r.o. sú vybavené padákmi od firmy Drone Rescue System a Parazero. Pri používaní dronov v citlivých prostrediach je dobré mať systém, na ktorý sa dá spoľahnúť..

Bezpečnosť dronov vo vzdušnom priestore

  • Pre dosiahnutie bezpečnej prevádzky dronov vo vzduchu v mestských oblastiach a mimo nich je dôležité dodržiavať bezpečnostné protokoly, normy a byť oboznámený s rizikom.
  • Drony musia byť vybavené technológiou pre detekciu prekážok, ktorá zabezpečuje automatické vyhýbanie sa kolíziám a minimalizuje riziko nehôd.
  • Pre mestské oblasti by mohli byť v budúcnosti užitočné pokročilé navigačné systémy a systémy merania vzdialenosti na presné riadenie v blízkosti budov a iných štruktúr.


Systém na zabezpečenie zníženia intenzity dopadu, známy pod názvom DRS 300 od Drone Rescue System, predstavuje inovatívny prístup k bezpečnému lietaniu bez pilotov. Tento systém využíva pokročilé technológie na minimalizáciu dopadu a ochranu v prípade neočakávaných situácií. Jeho hlavným komponentom je bezpečnostný padák, ktorý by sa aktivoval autonómne, v prípade keď sa dron nakloní viac ako 60°, alebo stratí stabilitu, narazí do iného objektu, keď klesá 15m/s, rýchlosť otáčania 350°za sekundu, akcelerácia 3m/s/s alebo nastane výpadok prúdu v drone. Tento systém pomáha znížiť nárazovú silu, keď dron začne padať.

Firma Drone Rescue System vyvinula špeciálny systém s označením DRS300, ktorý je vybavený najnovšími technologickými vylepšeniami a my ho využívame.


  • Využitie pri mapovaní, skenovaní a tvorbe priestorových dát
  • Využitie pri transporte predmetov
  • Využitie pri lietaní v rizikovom prostredí
  • Využitie pri inšpekčných prácach