Ako drony prinášajú revolúciu v GIS?

Mestské prostredie prináša mnoho zaujímavých pohľadov. Prvky ako chodníky, cesty, zeleň, budovy, lavičky, koše, parkoviská, ale aj mnohé iné je potrebné spravovať, kontrolovať a obnovovať. Jeden z pohľadov na prostredie mesta je v podobe GIS platforiem. Mapy, 3D dáta, fotografie, dokumentáciu, účelové vrstvy a správu registrov a databáz, to všetko vieme zobrazovať v geografickom informačnom systéme.

Drony prinášajú revolúciu v oblasti geografických informačných systémov (GIS) tým, že poskytujú nové a vylepšené možnosti zberu geografických dát. S ich pomocou je možné získať vysoko kvalitné a presné snímky z vzduchu, čo umožňuje lepšiu vizualizáciu a analýzu geografických údajov.

Drony môžu byť vybavené rôznymi senzormi, ako napríklad termálnymi kamerami, multispektrálnymi kamerami alebo LiDAR senzormi, čo umožňuje získanie rôznorodých údajov pre GIS aplikácie.

Tieto nové možnosti zberu dát zlepšujú presnosť a detailnosť GIS analýz a umožňujú lepšie rozhodovanie v oblastiach ako napríklad mapovanie, monitorovanie životného prostredia, urbanistika a správa pôdy.


GIS majú mnoho rôznych aplikácií v mnohých odvetviach, vrátane manažmentu zdrojov, vedeckého výskumu, plánovania rozvoja, manažmentu katastrof, marketingového výskumu a ďalších. Zahŕňa zhromažďovanie údajov, z ktorých väčšina má geografickú zložku, do máp, aby ich bolo možné vizualizovať, analyzovať a lepšie pochopiť.

Prehľady, ktoré GIS umožňuje, môžu ľuďom pomôcť pochopiť vzorce, monitorovať a predpovedať zmeny a robiť lepšie rozhodnutia. Údaje GIS sa zvyčajne zhromažďujú prostredníctvom satelitov, lietadiel s posádkou alebo metód zemného prieskumu.

Pomocou satelitov a lietadiel s posádkou môžete rýchlo pokryť veľké oblasti, ale tieto metódy môžu byť drahé a ponúkajú len obmedzené detaily. Pozemný zber údajov na druhej strane ponúka vysokú úroveň detailov, ale je časovo náročný. Nedávno sa objavila nová možnosť — používanie dronov. Bezpilotné lietadlá alebo UAV poskytujú niečo ako strednú cestu medzi dvoma tradičnými zdrojmi údajov GIS.


Lepšie dáta

Drony umožňujú oveľa rýchlejší zber dát v porovnaní s tradičnými metódami zberu údajov GIS. Používanie UAV môže často poskytovať snímky takmer v reálnom čase, čo môže byť kľúčové pre aplikácie, ako je napríklad správa katastrof. Rýchlejšie časy zberu údajov, ktoré drony umožňujú, znamenajú, že zozbierané informácie sú aktuálnejšie, čo často znamená, že sú užitočnejšie. Táto zvýšená rýchlosť je dôvodom, prečo sa lodný priemysel tak zaujíma o technológiu dronov.

  • Kvalitné ortofotomapy
  • Husté a presné lidarové mračno bodov
  • Termálne a multispektrálne mapy

Ekonomickejší zber dát

Používanie UAV môže tiež viesť k úspore nákladov. Dnes sú drony relatívne cenovo dostupné a môžu znížiť výdavky aj z dlhodobého hľadiska. Zníženie množstva času potrebného na zber údajov znamená aj zníženie nákladov, ako aj skutočnosť, že menšie tímy môžu zbierať rovnaké množstvo údajov pomocou UAV.

Snímky vyššej kvality

Rýchlosť a nízke náklady na zber údajov GIS pomocou dronov neznamenajú, že musíte obetovať kvalitu. V mnohých prípadoch sú snímky zhromaždené pomocou bezpilotných lietadiel vyššej kvality, než aké je možné získať pomocou pilotovaných lietadiel alebo satelitov. Bezpilotné lietadlá môžu letieť oveľa nižšie k zemi ako lietadlá s posádkou.

Znížený vplyv na prostredie

Používanie dronov môže byť tiež ekologickejšie ako iné metódy zhromažďovania údajov. Výmena pilotovaných lietadiel za UAV eliminuje potrebu priameho spaľovania fosílnych palív. Ak svoj dron nabíjate pomocou elektriny z obnoviteľných zdrojov alebo ho napájate pomocou zabudovaných solárnych panelov, operácia si vôbec nebude vyžadovať používanie fosílnych palív