Jednoduchý ale efektívny nástroj na zber 3D dát pre každý typ projektu
Presnosť: 3mm@100m ≤10cm@600m
Hustota bodov: 1-2mil. bodov
Rozmery: 245/140.5/125
Váha: 3.2kg
Rýchlosť merania: 7 Echo
Kamera: 45 MP

Kompaktný systém pre zber údajov z mračna bodov LiDAR pre efektivitu zberu dát z veľkej výšky. Má integrovaný laserový skener FT-1500H s dlhým dosahom, systém určovania polohy a polohy GNSS a IMU a riadiaca jednotka úložiska, ktorá je schopná dynamicky v reálnom čase zbierať vysoko presné údaje o mračne bodov a bohaté obrazové informácie. Má široké využitie pri získavaní 3D priestorových informácií v geodézii, elektroenergetike, lesníctve, poľnohospodárstve, územnom plánovaní.

Tento typ LiDARu je možné použiť pri prieskume a mapovaní terénu, najmä pri mapovaní koridorov a líniových objektov ale aj v stavebníctve a vo výskume.

  • Využitie pre UAV od viacerých výrobcov
  • Kompatibilný s plánovacími SW
  • Cenovo dostupný a efektívny zber dát
  • Poskytuje ofarbené mračno bodov vo vysokej hustote
Eshop