Jednoduchý a cenovo efektívny nástroj na zber 3D dát pre menej náročné projekty
Presnosť
Hustota bodov
Rozmery
Váha
Rýchlosť merania
Kamera

GS-100V je kompaktný systému pre zber údajov a mračna bodov s krátkym dosahom s integrovaným 16 kanálovým laserovým skenerom HESAI XT16. Je schopný v reálnom čase zbierať presné údaje a bohaté obrazové informácie. Má široké využitie pri získavaní 3D priestorových informácií v jednoduchej geodézii, pasportizácií, lesníctve, poľnohospodárstve a stavebníctve.

Tento typ LiDARu je možné použiť pri prieskume a mapovaní terénu, koridorov a líniových objektov ale aj pre mobilné mapovanie z auta a pasportizáciu.

  • Využitie pre UAV aj pre mobilne skenovanie
  • Kompatibilný s plánovacími SW
  • Cenovo dostupný zber dát pre jednoduché projekty
  • Poskytuje ofarbené mračno bodov vo dobrej kvalite
Eshop