Mapová aplikácia

Aplikácia GOODMAP je online mapová aplikácia, ktorá slúži na vizualizáciu, analýzu a správu údajov. Na to aby ste mohli používať aplikáciu vám stačí iba zariadenie s prístupom na internet. Netreba nič inštalovať, iba zadáte adresu do webového prehliadača a využívate výhody aplikácie. Aplikácia je intuitívna a plne funkčná v mobile, PC a v tabletoch.

Naše balíky služieb sú prispôsobené k efektívnemu spracovaniu údajov pre účely obcí ale aj súkromného sektoru, pre evidenciu nájomných zmlúv a dokumentov, zobrazovanie katastrálnych dát a územného plánovania. GOODMAP obsahuje nástroje na vizualizáciu projektovej dokumentácie, zobrazenie zmien v čase a nástroje pre lokalizáciu jednotlivých subdodávateľských výkonov priamo v ortofotosnímke. Naše riešenie pripravujeme pre klientov v prípade, keď nie je možné alebo vhodné pre projekt aplikovať niektorý z bežných systémov. Jedná sa o špecifické projekty s definovanou problematikou v odbornej alebo produkčnej sfére.

GOODMAP A QGIS

Pracujeme s platformou softvéru s otvoreným zdrojovým kódom QGIS. Je to profesionálna GIS mapová aplikácia, ktorá je postavená na princípe slobodných a otvorených softvérov (FOSS). Open Source je vo všeobecnosti akákoľvek informácia dostupná verejnosti za podmienky, že možnosť jej slobodného šírenia zostane zachovaná. QGIS funkcie umožňujú pripravovať mapové a dátové podklady pre ďalšiu prácu. Naprogramované moduly a prepojiteľnosť nášho systému umožňuje jedinečnú kombináciu použitia bezplatného softvéru a profesionálnej online aplikácie.

analytics

Analytické a štatistické úlohy

Pripravujeme analytické podklady a štatistiky podľa potrieb v pravidelných intervaloch a podľa zadania našich klientov.

settings

Moduly a funkcie na mieru

Vytvárame prostredie pre špecifické využitie, moduly na riešenie konkrétnych úloh a poskytujeme funkcie pre matematické úlohy.

support

Technická podpora

Poskytujeme podporu pri nahrávaní, zobrazovaní a aktualizácií nových rastrových a vektorových vrstiev a pomoc používateľom.

ux-interface

Intuitívne ovládanie

Chápeme potreby našich užívateľov, navrhujeme priateľské rozhranie a zameriavame sa na funkčnosť pri všetkých zariadeniach.

accepted

Zber dát a tvorba databázy

Pre zber dát využívame dostupné verejné zdroje, alebo zbierame dáta pasportizáciou priamo v teréne. Tvoríme rozsiahle databázy.

drone

Mapovanie s UAV

Na zber dát využívame aj bezpilotné zariadenia – drony, ktoré poskytujú kvalitnú ortofotosnímku alebo topológiu.