Naše služby

Letecké práce, mapovanie, geodézia, GIS a produkcia

U nás v SKYMOVE ste v dobrých rukách. Špecializujeme sa na geoinformatiku, tvoríme pridanú hodnotu pre GIS riešenia, tvoríme a spracúvame dáta z mapovania, pripravujeme mapové podklady a publikujeme ich online do GIS. Poskytujeme služby geodézie, majetko-právneho vysporiadania, zápisov vecných bremien. Garanciou kvalitných procesov a výstupov z nich je náš vyvážený a zohraný tím.

LETECKÉ PRÁCE

Na mapovanie a modelovanie využívame bezpilotnú leteckú techniku, kvalitné fotoaparáty a pozemné skenery. . Veľmi presné georeferencované dáta získame priamo vo vzduchu, prípadne spojením s klasickou pozemnou geodéziou a presným meraním GCP. Počas jedného letu vieme dodať údaje pre kvalitnú mapu územia 75 ha. Zvládneme zmapovať viac ako 1000 ha za jeden deň.

GEODÉZIA

Ponúkame služby geodézia, geometrické plány, zameranie adresného bodu. Realizujeme vytýčenie hraníc pozemku, vytýčenie stavby, zameranie aj rozostavanej stavby, zameranie k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, rozdelení alebo zlúčení pozemkov. Pomôžeme s vyznačením vecného bremena, poskytujeme komplexné služby týkajúce sa nehnuteľností, geodetických terénnych prác, agendy stavebných povolení.

ONLINE GIS 

Vďaka geografickým informačným systémom ako je aj náš GOODMAP definujeme priestorové umiestnenie a organizujeme informatívne vrstvy do vizualizácie pomocou máp a 3D scenérií. Vďaka GISu odhaľujeme hlbšie súvislosti o údajoch, tvoríme vzorce, vzťahy a situácie. Tieto vlastnosti GISu pomáha používateľom robiť inteligentnejšie rozhodnutia, pripravovať efektívne procesy a manažovať údaje.

PRODUKCIA

Pre tvorbu tvorba leteckých záberov z dronu, fotiek alebo produkciu celého videa využívame viacero profesionálnych kamier. Ponúkame bezstratové video 4K a 5.2K alebo najviac využívaný formát FullHD 50fps a krištáľovo čisté 12 až 46 Mpx RAW fotografie. Využívame drony od DJI, pre náročnejšiu produkciu Lumix GH5, Canon D5 Mark IV, Sony A7 a BlackMagic. Kamera upevnená na trojosom gimbale.