Naše služby

Letecké práce, mapovanie, geodézia, GIS a produkcia

U nás v SKYMOVE ste v dobrých rukách. Špecializujeme sa na geoinformatiku, tvoríme pridanú hodnotu pre GIS riešenia, tvoríme a spracúvame dáta z mapovania, skenovania a pripravujeme mapové podklady a publikujeme ich online do GIS. Poskytujeme služby geodézie, majetko-právneho vysporiadania, zápisov vecných bremien.

LETECKÉ MAPOVANIE

Plošné mapovanie pre ortofotosnímku a 3D

SKENOVANIE LIDAR

Letecké LIDAR skenovanie pre presnosť a detail

GEODÉZIA

Komplexné práce v geodézií od vytýčenia po zameranie

MAPOVANIE GEORADAR

Letecké mapovanie georadarom a interpretácia

APLIKÁCIE ZO VZDUCHU

Preprava materiálu a techniky na úchytnom zariadení

ŠKOLENIA

Výučba používania softwarov, dronov a prácu s dátami

ONLINE GIS 

Webová aplikácia pre publikovanie a prácu s dátami