Nové mapovanie vašej obce

Aktualizovaná ortofotomapa a práca s ňou

Vážená pani starostka, vážený pán starosta. Ďakujeme, že ste navštívili našu webovú stránku, kde získate viac informácií o službe nového mapovania vašej obce. Vážime si Váš záujem, ak nenájdete informácie, ktorú hľadáte alebo vás zaujíma cena za vytvorenie novej snímky, neváhajte nás priamo kontaktovať.

MapovanieEbee

Poskytuje obciam a mestám možnosť aktualizácie mapového podkladu novým mapovaním a to v kompetencii Ministerstva obrany Slovenskej republiky na základe zmluvy o prístupe k utajovaným skutočnostiam a podľa zákona o geodézií a kartografii. 

Snažíme sa obciam poskytnúť služby, ktoré skutočne využijú a budú mať merateľný prínos pri správe obce, administratívnych procesoch, pri riešení problémov a napĺňaní zákonom stanovených úlohách. Ponúkame služby, ktoré preukázateľne šetria rozpočet a zvyšujú efektivitu pce. 

drone

Nové mapovanie

Mapovanie vykonávame v najbližšom termíne alebo po dohode. Výkon oznamujeme letisku a informujeme kompetentné a dotknuté inštitúcie. 

spracovanie

Spracovanie snímky

Dáta pri tvorbe ortofotosnímky spracúvame a optimalizujeme. Využívame moderné postupy a technológiu na rýchle a presné výpočty.

skolenie

Školenia

Poskytujeme zdarma základné školenie na prácu s mapou v programe QGIS, ktorý odporúčame ako súčasť tejto služby a to bezplatne. 

Výhody

Výhody nového mapovania a aktuálnej snímky 

Nový stav je skutočný stav ku dňu mapovania, ktorý poskytuje hodnovernú informáciu o objektoch a území oproti neaktuálnemu stavu iných dostupných máp. Nemá veľký zmysel zakúpiť starú neaktuálnu snímku z databanky poskytovateľov, ktorá nie je pravou merateľnou snímkou, neposkytuje rozlíšenie potrebné k niektorým úkonom a hlavne neposkytuje aktuálnu informáciu. Pri vlastnom novom mapovaní sa sami rozhodujete, kedy chcete zachytiť aktuálny stav. 

Reálny a nevyhnutný nástroj na digitalizáciu údajov obce  

Použitie neaktuálnej snímky neumožňuje využívať dáta tak, ako pri snímke nového mapovania.  Pri spracúvaní údajov obce do digitálnej formy a následnú prácu s nimi podporuje aktuálna snímka. Zachytiť a analyzovať skutočný stav, pripravovať podklady pre budúce smart riešenia a prechod do digitálneho veku podporuje ak aktualizácia mapových podkladov. Použitie moderných nástrojov a presných dát je cesta k efektivite vašich procesov. 

Merateľný podklad s vysokou presnosťou 

Práca s novou mapou uľahčuje meranie priamo zo snímky tak, ako by ste mali v teréne geodeta a polohová presnosť je 1-5cm. Už nemusíte volať geodeta, snímka je georeferencovaná v súradnicovom systéme a poskytuje presné polohové dáta ako pri meraní. Vyžívate mapu a iné vrstvy, napríklad územný plán a viete porovnať nezrovnalosti v pláne alebo katastri s reálnym stavom. Viete odhaliť čierne stavby, nelegálne skládky, záťaže alebo iné neoprávnené využívanie územia. 

Možnosť aktualizovať iba vybranú časť územia, ktorá je skutočne relevantná. 

Nepotrebujete aktuálnu snímku celého katastrálneho územia ale zvolíte si oblasť, ktorú chcete aktualizovať. Efektivita cieleného mapovania zvoleného územia šetrí čas, rozpočet a je možné ju opakovať podľa potreby. Flexibilita našich procesov umožňuje mapovať aj malé územie, ktoré potrebujete v celom území aktualizovať. Nespoliehajte sa na voľne dostupné mapy, vytvorte si vlastnú aktuálnu a presnú mapu, pracujte s ňou bez nákladov na licencie a drahy software. 

PernekWEB

Použitie

Použitie presnej a aktuálnej ortofotomapy vašej obce 

 • Podklad do všetkých GIS systémov a platforiem, aj do toho, ktorý práve využívate 
 • Podklad na účely porovnania reálneho stavu so stavom katastra nehnuteľností 
 • Podklad pre územné plánovanie, zobrazovanie a prácu s územným planom 
 • Podklad podpory územnej správy, správy majetku a výberu daní 
 • Podklad na prípravu sčítania domovbytov a obyvateľov 
 • Podklad na identifikáciu čiernych stavieb a skládok 
 • Podklad na identifikáciu viditeľnej existujúcej inžinierskej siete a súvisiacej činnosti 
 • Podklad na pasportizáciu, klasifikáciu využitia krajiny, plánovanie a rozvoj 
 • Podklad na presné meranie bez nutnosti terénnej práce 
 • Podklad pri majetko-právnej agende obce a jej obyvateľov 
 • Podklad na tvorbu stratégie pre smart riešenia 
 • Podklad na monitoring životného prostredia a vyhodnocovanie environmentálnych rizík  
 • Podklad na vizualizáciu a prestavenie vybavenosti obce 
 • Podklad na napĺňanie zákonom stanovených úloh a nariadení štátu 

Dodávané formáty

 • Ortofotomapu (pravá ortofotosnímka) vo formáte geoTIFF a KML (.png/.kml), ktoré sú kompatibilné s programami Goodmap, Esri ArcGIS, GlobalMapper, QGIS, Autodesk, DraftSight, GeoMedia, Erdas Imagine, Google Earth.
 • Indexové mapy vo formáte geoTIFF a v krivkách (.shp) ktoré viete využiť pri práci s SMS (Ag Leader), AgPixel, QGIS, Esri ArcGIS a GlobalMapper
 • 3D point cloud alebo mračno bodov vo formátoch .las, .laz, .ply, .ascii pre použitie v programoch I-Site Studio, Esri ArcGIS, GlobalMapper, Autodesk, Quick Terrain, 3DReshaper, Trimble RealWorks, Bentley MicroStation
 • Digitálny model terénu a povrchu alebo DTM a DSM pre prácu pri meraniach a výpočtoch vo formáte geoTIFF vhodný pre programy Goodmap, Esri ArcGIS, GlobalMapper, QGIS, Quick Terrain alebo GeoMedia
 • 3D mesh s textúrou vo formáte .obj pre prácu v Autodesk, Bentley MicroStation, ccViewer, 3DReshaper
 • Vrstevnicový plán vo formáte .dxf, .shp pre prácu v programoch Vulcan, I-Site Studio, Autodesk, DraftSight, Esri ArcGIS, QGIS, Surpac

Nové mapovanie 2,5 cm/px

Google 30 cm/px

Štátna ortofotosnímka 25 cm/px

Mapovanie vo vysokom rozlíšení

Dodávame snímku v rozlíšení 2,5 cm/pixel. Toto rozlíšenie je optimálne pre väčšinu procesov, ktoré sú pri získavaní dát z mapy dostupné. Je možné podľa požiadavky rozlíšenie zvýšiť až na 1cm/pixel alebo naopak, znížiť na 5cm /pixel a viac pre územie, ktoré chcete aktualizovať ale nie je potrebný vysoký detail. Ide o územie lesa, polí alebo iných plôch bez zástavby alebo sietí. 

Pre porovnanie rozlíšenia je bežne dostupná štátna ortofotosnímka v rozlíšení 25cm/pixel alebo platformy satelitného mapovania napríklad google mapy v rozlíšení 30cm/pixel. Komerčne dostupné mapy za poplatok zo služieb, ktoré mapy ponúkajú nedosahujú rozlíšenie viac ako 10cm/pixel a hlavne nejde o aktuálnu snímku.

QGIS projekt pre obce

QGIS  je bezplatná GIS aplikácia s otvoreným zdrojovým kódom (OpenSource), ktorá umožňuje užívateľovi vizualizovať, spravovať, upravovať, analyzovať mapy, vrstvy a údaje. Je vhodná pre systémy Linux, Unix, Mac OSX, Windows a Android a je možné ho využívať bezplatne. Je užívateľsky vhodný pre začiatočníkov, ale poskytuje možnosť aj pre zložitejšie výkony.  

Pre obec sme pripravili QGIS projekt, ktorý obsahuje všetky nástroje, ktoré je vhodné na napĺňanie agendy používať. Do projektu zdarma vložíme:

 • Nová, optimalizovaná ortofotosnímka vašej obce
 • Dostupná štátna ortofotosnímka
 • Katastrálna vrstva ZB GIS vašej obce a iné vrstvy ZB GIS
 • Územný plán obce (ak je dostupný)
 • Terénny model obce
qgis-logo

Školenie QGIS

Poskytujeme základné školenia pre budúcich používateľov QGISu u vás na obci.  

Školenie trvá 4 hodiny a zahŕňa všetky potrebné informácie k práci s QGISom a po jeho absolvovaní môžete začať hneď pracovať.

Základné školenie poskytujeme pre obce zdarma!

Ponúkame aj pokročilé a cielené školenia pre prácu na profesionálnej úrovni. Školenia je možné realizovať formou online školení cez naše výučbové prostredie, formou online konferenčného telefonátu alebo aj osobne. Realizujeme workshopy a poskytujeme učebné materiály. Pre viac informácií o pokročilých školeniach nás môžete priamo kontaktovať. 

Služby ďalšieho rozvoja pre obce

ONLINE GIS GOODMAP

Ďalším dôležitým nástrojom pre efektívnu prácu je byť online a mať dostupnosť svojich dát kdekoľvek. Poskytujeme pokročilé riešenie online GIS platformy, ktorej sme autori. Potreby nastavujeme na mieru podľa dohody. GOODMAP

ŠKOLENIA QGIS

Ak používate kvalitné dáta a dobré pracovné nástroje, máte časom potrebu zlepšiť svoje schopnosti alebo schopnosti svojich zamestnancov. Poskytujeme školenia na QGIS pre mierne pokročilých. Zaškolíme vás systematicky až na profesionálnu úroveň.