Letecké mapovanie georadarom (GPR)

Mapovanie terénu pod jeho povrchom pomocou georadaru je známa a v mnohých odvetviach využívaná metóda Georadar na drone však otvára nové možnosti prístupu k dátam. Nedostupné terény, veľké plochy alebo nie bezpečné miesta sa už dajú preskúmať aj vďaka službám SKYMOVE.  

 

m600 pro a georadar

Mapovanie georadarom zo vzduchu pre dostupnosť a rýchlosť

Georadar (Ground Penetrating Radar) je geofyzikálna metóda využívajúca impulzy radarových vĺn na zmapovanie obsahu pod povrchom terénu. Spojenie výsledku mapovania pod povrchom a na povrchu záujmového územia získavame viac ako komplexný obraz o skutkovom stave.  

Nasleduje skutočný terén 
 
Získame čo najlepšie údaje tým, že letíme s GPR čo najnižšie a nasledujeme priebeh reliéfu. Vďaka altimetru, (zariadeniu, ktoré meria skutočnú výšku nad terénom) udržujeme konštantnú výšku a presne kopírujeme priebeh terénu. To umožňuje získanie presný a celistvých dát a presnejší obraz.

Viac o využití GEORADARu pri jednotlivých odvetviach sa dočítate v našom článku tu.

Aké je praktické použitie GEORADARu? 

  • Výpočty orientačných objemov
  • Environmentálne hodnotenie 
  • Mapovanie hĺbok jazier a riek 
  • Mapovanie hlboko zakopaných štruktúr 
  • Mapovanie umiestnenia podzemných plynových potrubí 
  • Vyhľadávanie inžiniersky sietí 
  • Vyhľadávanie nebezpečného odpadu 
  • Vymedzenie skládok 
  • Projektovanie a inžinierska činnosť 

Batymetria

Náš systém umožňuje merať hĺbku vody a profilovať dno sladkovodných vodných plôch až do hĺbky 15 metrov. V porovnaní s batymetriou pomocou člna poskytuje dron s GPR lepšiu presnosť vďaka zabudovanému GPS a automatickému letu. Dron tiež vo väčšine prípadov výrazne uľahčuje prístup k plochám, kam sa čln nedostane. Výhodou je tiež možnosť pracovať, aj keď je voda zamrznutá.