Prečo používať geografický informačný systém a čo to je?

Geografický informačný systém – GIS je platforma na zhromažďovanie, správu, analýzu a archiváciu údajov a dokumentov. GIS systémy integrujú mnoho typov údajov. Vďaka geografickým informačným systémom ako je aj náš GOODMAP definujeme priestorové umiestnenie a organizujeme informatívne vrstvy do vizualizácie pomocou máp a 3D scenérií. Vďaka GISu odhaľujeme hlbšie súvislosti o údajoch, tvoríme vzorce, vzťahy a situácie. Tieto vlastnosti GISu pomáha používateľom robiť inteligentnejšie rozhodnutia, pripravovať efektívne procesy a manažovať údaje.

Online GIS

GIS – Geografický informačný systém je informačný systém na získavanie, ukladanie, analyzovanie a manažovanie dát, ktoré sú viazané k určitému priestoru. Máme vyvinuté vlastné produkty, ktoré prispôsobujeme konkrétnym potrebám našich zákazníkov. Naše produkty sú kompatibilné so štandardmi v oblasti priestorových údajov (OGC, INSPIRE) a sú jednoducho prepojiteľné s existujúcou infraštruktúrou.

ANALÝZY A ÚLOHY

Poskytujeme komplexné služby v oblasti analýzy dát. Tvorba pokročilej analýzy digitálneho terénneho modelu a jeho kvality, výpočty sklonov a orientácií svetových strán. Zabezpečujeme geoštatistické analýzy a úlohy nad záujmovými oblasťami. Tvoríme dáta a výpočtové úlohy agregačných a odtokových zón. Analyzujeme kvalitu topologickej správnosti, polohovej presnosti, zbierame a vyhodnocujeme metaúdaje. Analyzujeme multispektrálne dáta a obrazovú kvalifikáciu.

VÝVOJ NA MIERU

Tvoríme online aplikácie, GIS systémy a webové portály na mieru. Naše riešenia pripravujeme pre klientov v prípade, keď nie je možné alebo vhodné pre projekt aplikovať niektorý z bežných systémov. Jedná sa o špecifické projekty s definovanou problematikou v odbornej alebo produkčnej sfére. Možnosti našich riešení sú takmer neobmedzené a záleží len na vašich požiadavkách a dôkladnej analýze.

GIS pre samosprávu

Pripravili sme užívateľsky jednoduché, ale pritom veľmi funkčné prostredie pre samosprávu a pre úradníkov vhodné pre zlepšenie procesov na obci alebo v meste. Ponúkame GIS, v ktorom je možné ľahko a rýchlo aktualizovať údaje a prepájať ich s aktuálnym stavom. Tento balík je nastavený tak, aby slúžil na presný účel a to správa obce alebo mesta. GIS je priamo prepojený s našimi službami. Obciam a mestám pomáhame zbierať dáta a plniť GIS systémy spracovanými údajmi.

Prepojenie GOODMAP GIS a QGIS

Pracujeme s platformou softvéru s otvoreným zdrojovým kódom QGIS. Je to profesionálna GIS aplikácia, ktorá je postavená na princípe slobodných a otvorených softvérov (FOSS). Open Source je vo všeobecnosti akákoľvek informácia dostupná verejnosti za podmienky, že možnosť jej slobodného šírenia zostane zachovaná. QGIS funkcie umožňujú pripravovať mapové a dátové podklady pre ďalšiu prácu. Naprogramované moduly a prepojiteľnosť nášho systému GOODMAP umožňuje jedinečnú kombináciu použitia bezplatného softvéru a profesionálnej online aplikácie.

Ponúkame kompletné preškolenie budúcich užívateľov OpenSource platformy QGIS, naprogramovanie modulov presne pre zvolený účel a poskytnutie potrebných služieb pri nahrávaní do online prostredia. Jedinečnosť tohto postupu a efektivita práce pri tejto kombinácií sa odráža najmä na ušetrenom čase a finančných prostriedkoch užívateľa.